Υποστήριξη Επαγγελματιών

Αθλητές

  Η αθλητική ψυχολογία μελετάει τους αθλητές, την συμπεριφορά τους και εφαρμόζει στην πράξη τις γνώσεις αυτές. Οι ψυχολογικές δεξιότητες στον αθλητισμό, όπως και οι φυσιολογικές δεξιότητες μπορούν να καλλιεργηθούν έτσι ώστε να βελτιωθεί η επίδοση του αθλητή. Οι δεξιότητες αυτές είναι η διαχείριση του άγχους, της διέγερσης, η ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης, η ανάπτυξη θετικών συναισθημάτων, εξωτερικών και εσωτερικών κινήτρων, η καλλιέργεια του αυτοέλεγχου κτλ.

  Για την ανάπτυξη και την καλλιέργεια των ψυχολογικών δεξιοτήτων, χρησιμοποιούνται ψυχολογικές τεχνικές, τις οποίες πρέπει να εξασκούν συστηματικά οι αθλητές, όπως ακριβώς και με την προπόνηση του αγωνίσματός τους. Οι τεχνικές αυτές είναι η νοερή απεικόνιση, οι τεχνικές χαλάρωσης, ο αυτοδιάλογος, ο καθορισμός στόχων, ανάπτυξη της συνοχή της ομάδας και η ανάπτυξη προσοχής και αυτοσυγκέντρωσης.

  Είναι λανθασμένη η εντύπωση ότι η αθλητική ψυχολογία απευθύνεται μόνο σε υψηλού επιπέδου αθλητές. Η ανάπτυξη των ψυχολογικών δεξιοτήτων πρέπει να γίνεται παράλληλα με την ανάπτυξη των φυσιολογικών δεξιοτήτων του νέου αθλητή. Ο αθλητής όσο μικρότερος είναι τόσο καλύτερα εξασκεί και αφομοιώνει τις ψυχολογικές τεχνικές, ώστε να έχει καλύτερη απόδοση.

  Το έργο του αθλητικού ψυχολόγου δεν περιορίζεται μόνο στην υποστήριξη του αθλητή. Η αθλητική ψυχολογία έχει εφαρμογές γενικότερα στο περιβάλλον των αθλητών, όπως για παράδειγμα στους προπονητές και στους γονείς. Ο προπονητής που γνωρίζει τις αρχές τις αθλητικής ψυχολογίας, χειρίζεται καλύτερα τις καταστάσεις εντός και εκτός προπόνησης. Επίσης οι γονείς μπορούν να αποτελέσουν σημαντική ενίσχυση υποστηρίζοντας σωστά την προσπάθειά του αθλητή.

  Σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρεία Αθλητικής Ψυχολογίας (ΕΑΨ) υπηρεσίες που εμπίπτουν στο ρόλο του Συμβούλου Αθλητικής Ψυχολογίας είναι οι εξής:

Επιχειρήσεις - Επαγγελματίες

  Οι εργαζόμενοι σε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο, αντιμετωπίζουν μία σειρά από εργασιακές και ψυχολογικές προκλήσεις στις οποίες καλούνται να ανταπεξέλθουν ώστε να είναι παραγωγικοί στις υψηλές απαιτήσεις της εργασίας αλλά και δοτικοί στα προσωπικά, οικογενειακά και συντροφικά τους θέματα.

  Η εργασιακή ανασφάλεια, τα παρατεταμένα ωράρια, το άγχος και η πίεση, δημιουργούν ένα έντονο στρεσσογόνο κλίμα, που προκαλεί ένα εργασιακό και υπαρξιακό άγχος το οποίο με τη σειρά του επηρεάζει αρνητικά την ψυχολογία του εργαζόμενου, τη συμπεριφορά του, την απόδοσή του, τις συναδελφικές σχέσεις και τις σχέσεις με το ευρύτερο περιβάλλον του.

  Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι το εργασιακό άγχος μπορεί να προκαλέσει προβλήματα όπως δυσκολία στη λήψη αποφάσεων, χαμηλή αυτοεκτίμηση, αισθήματα ενοχής, απώλεια συγκέντρωσης, οργανικά συμπτώματα και επιρρέπεια σε ατυχήματα και τραυματισμούς.

  Οι εργαζόμενοι κάθε επιχείρησης αποτελούν πολύτιμους πόρους και για αυτό χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα στην ολότητά τους. Κάθε επιχείρηση χρειάζεται να στραφεί προς τα συναισθηματικά και ανθρώπινα θέματα των εργαζομένων της και να τα θέσει στην ίδια προτεραιότητα με τα υπόλοιπα θέματα στρατηγικής. Οι εργαζόμενοι δεν είναι μία μάζα, που έχουν όλοι τις ίδιες ανάγκες. Κάθε εργαζόμενος ανεξαρτήτως της θέσης του, είναι διαφορετικός, έχει ιδιαίτερες ανάγκες και ανταποκρίνεται με διαφορετικό τρόπο σε κάθε πρόβλημα ή δυσκολία που αντιμετωπίζει.

  H ψυχική υγεία και ευεξία των εργαζομένων, είναι πολύ σημαντική για την εύρρυθμη ισορροπία τους και η υποστήριξή τους χρειάζεται να είναι άμεση, στοχευμένη και ουσιαστική.

  Η ψυχολογική και συμβουλευτική υποστήριξη που εφαρμόζουμε αφορά σε μία ποικιλία παρεμβάσεων που στοχεύει στην αναγνώριση, στην ανάλυση και βελτίωση των θεμάτων που αντιμετωπίζει ο εργαζόμενος, σεβόμενοι την προσωπικότητά του.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε την επιχείρησή σας

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την βελτίωση της περιήγησής σας. Η επιχείρηση συμμορφώνεται με τον GDPR.